לידיעתך – אינך חייב/ת למסור כתובת דוא"ל לצורך ביצוע הביטול; אך מסירת כתובת מייל תאפשר ללקוח/ה מעקב אחר הטיפול בביטול וקבלת הודעה מדלתא על הפנייה. מעקב זה לא יהיה אפשרי ללא מסירת כתובת דוא"ל.

דרכי הביטול:
דלתא מאפשרת לבטל עסקה שנעשתה באתר האינטרנט שלה, באמצעות הודעת ביטול שימסור הצרכן בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן:

  • בעל פה, באמצעות שירות הלקוחות של דלתא, בטל" 0776149090. או בהודעה בעל פה באחת חנויות רשת דלתא
  • בדואר רשום, לכבוד דלתא גליל תעשיות בע"מ, שירות לקוחות דלתא, רחוב האשל 43, קיסריה
  • בדואר אלקטרוני, לכתובת customer.service@delta.co.il
  • בפקס שמספרו 077-6048309
  • באמצעות האינטרנט, בכתובת www.delta.co.il/cancel-order